You are currently viewing Førstehjælp i trafikken – det skal du gøre

Førstehjælp i trafikken – det skal du gøre

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til.

Vi ved alle, hvor farligt det kan være at køre i trafikken. Men de færreste får opfrisket deres viden om førstehjælp i trafikken, efter de har fået deres kørekort. Der er meget, som du selv kan gøre for at skabe bedre trafiksikkerhed og hjælp, hvis uheldet skulle være ude, når du kører i trafikken. Du kan være med til at redde liv, og derfor er det vigtigt, at du bliver endnu klogere på, hvordan du yder førstehjælp i trafikken. Vi har derfor samlet nogle gode råd og tip til, hvordan du kan gøre her.

Få genopfrisket din viden om førstehjælp

Det første og vigtigste, du kan gøre, er at genopfriske din viden om førstehjælp. Her er de fire hovedpunkter, når det gælder førstehjælp:

  • Skab sikkerhed
  • Vurdér personen
  • Tilkald hjælp
  • Giv førstehjælp

Du kan skabe sikkerhed ved at standse ulykken, inden der sker flere ulykker. Derfor skal trafikken standses. Kan man ikke standse ulykken, må man få den tilskadekomne væk fra faren ved at flytte ham/hende. Her skal du også være opmærksom på din egen sikkerhed. Herefter skal du vurdere den tilskadekomne. Det kan du gøre ved at råbe eller røre ved personen og derudfra finde ud af, om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs. Det skal du vurdere ved at se på følgende: A – Airway (frie luftveje), B – Breathing (vejrtrækning) og C – Circulation (kredsløbet og hjertet).

Herefter skal du tilkalde hjælp via 112. Mens du venter på hjælpen, kan du give førstehjælp ved at sikre luft til luftvejene, som vi så ovenfor. Ofte kan man skabe frie luftveje, så personen selv begynder at trække vejret. Det kunne for eksempel være, hvis du kan se, at der ligger noget i munden, som kan fjernes med fingrene. Ved bevidstløshed kan hovedet bøjes let bagover og hagen skubbes frem, så luften kan komme igennem. Så kan du også nemmere blæse luft i lungerne på personen, hvis han/hun ikke selv trækker vejret.

Hvis personen nu trækker vejret, lægges han/hun i stabilt sideleje. Hvis der fortsat ikke er vejrtrækning, skal du give hjertemassage og kunstigt åndedræt. Det gøres således:

  • Giv skiftevis hjertemassage med 30 tryk og 2 indblæsninger
  • Fasthold en konstant trykdybde på 5-6 cm
  • Fortsæt, til der kommer tegn på bedring hos personen: Når personen åbner øjnene og trækker vejret normalt, eller til professionel hjælp overtager.

Lær om kroppens anatomi med detaljerede modeller 

For at blive bedre til førstehjælp kan det være en god ide at lære mere om kroppen og dens systemer. Kroppens opbygning af muskler, skelet og organer gør den nemlig til et meget kompliceret system. Anatomiske modeller i naturlige størrelser er derfor en rigtig god løsning, hvis du skal blive klogere på din krop og blive bedre til førstehjælp. Med detaljerede og virkelighedstro modeller af kroppen bliver det tydeligt, hvad der sker i kroppen, og hvordan de forskellige dele og systemer fungerer.

Hvis du øver dig i de ovenstående ting og investerer noget tid i det, er du også sikret, hvis uheldet skulle være ude, når du kører i trafikken.

Skriv et svar